Księgowość
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • prowadzenie ewidencji przychodów (Ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędu informacji podsumowujących VAT oraz VAT UE , wysyłka plików JPK
 • sporządzanie oraz dostarczanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • Biuro udostępnia swoim klientom program do wystawiania faktur bez dodatkowych opłat

Kadry i płace:
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS
 • wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku z tytułu wynagrodzeń
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
 • wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)
 • sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, etc
 • sporządzanie rocznych deklaracji
 • i inne


Administracyjna obsługa biura
 • redagowanie pism wniosków, ogłoszeń, umów
 • przepisywanie dokumentów
 • kopiowanie dokumentów
 • skanowanie dokumentacji papierowej, tworzenie jej komputerowej wersji
 • wprowadzanie danych
 • zaopatrzenie biura w materiały piśmiennicze


Pozostałe usługi

 • sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego (PIT)
 • sporządzanie deklaracji korzystania ze środowiska
 • aktualizacja danych w CEIDG,
 • możliwość odbioru dokumentów w siedzibie Klienta


Jeżeli potrzebujesz w ramach swojego przedsiębiorstwa jakiejś usługi, która nie została wyżej wymieniona - zapytaj o nią - postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom.